MENU

24 settembre 2010

Action · Climbing · Mountain Tube · Alex Huber · Eneko Pou · Iker Pou · Panaroma · Tre Cime di Lavaredo · Video

ENEKO e IKER POU su PANAROMA Cima Ovest di Lavaredo

Incontro con Alex Huber, Iker e Enko Pou giusto dopo aver salito Panaroma

Tags: , , , , ,